برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر خیابان آیت اله یثربی
نام مسئول
حسین سماقی
نام مداح
حجت اله عنایت
نام همیار بهداشت
میثم پور واحدی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان راه آهن کوی شهید منافی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100587
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر خیابان آیت اله یثربی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان راه آهن کوی شهید منافی
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30