برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر(ع)
نام مسئول
علی صالحی رحقی
نام مداح
سید مجتبی حسینی
نام همیار بهداشت
مصطفی گندمکار
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
فازدو ناجی آباد-پارک ناژون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-48054
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : فازدو ناجی آباد-پارک ناژون
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:33
زمان پایان : 22:31