برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر
نام مسئول
اسماعیل ضمیری
نام مداح
اسماعیل ضمیری
نام همیار بهداشت
علی اکبر برفرازی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
نيشابور
آدرس
روستای عیش آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-931-33177
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : نيشابور
آدرس : روستای عیش آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:32
زمان پایان : 19:32