برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان سلمان فارسی
نام مسئول
سعید بلور کاشانی
نام مداح
مهدی آینه
نام همیار بهداشت
اکبر یاراد
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان سلمان فارسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100262
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان سلمان فارسی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان سلمان فارسی
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:30