برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان زیارتی
نام مسئول
ابوالفضل تقی زاده علوی
نام مداح
امیر حسین باقری
نام همیار بهداشت
مرتضی شکوری
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان ابتدای خیابان زیارتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100251
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان زیارتی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان ابتدای خیابان زیارتی
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0