برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان بهشتی
نام مسئول
مهدی شادمان پور
نام مداح
مجتبی پور لطفی
نام همیار بهداشت
علیرضا صباحی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان شهید بهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100267
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان بهشتی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان شهید بهشتی
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30