برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان امام
نام مسئول
سید امید حسینی
نام مداح
علی شریف
نام همیار بهداشت
میلاد زیلوباف
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان امام بلوار فاطمیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-48641
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر خیابان امام
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان امام بلوار فاطمیه
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30