برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر(ع)
نام مسئول
حمید شاهرخی
نام مداح
حمید شاهرخی
نام همیار بهداشت
رسول قطبی راوندی
استان
کرمان
شهرستان
كوهبنان
آدرس
خیابان شهید محمد کوهبنانی کوچه 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7781-15361
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اصغر(ع)
استان : کرمان
شهرستان : كوهبنان
آدرس : خیابان شهید محمد کوهبنانی کوچه 6
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0