برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سینه زنی منتظران حضرت مهدی (عج)
نام مسئول
مجید خسرویان چترودی
نام مداح
محمد افضلی
نام همیار بهداشت
علی خسرویان چترودی
استان
کرمان
شهرستان
چترود
آدرس
چترود_بلوار امام خمینی_مهدیه چترود
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7791-15534
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سینه زنی منتظران حضرت مهدی (عج)
استان : کرمان
شهرستان : چترود
آدرس : چترود_بلوار امام خمینی_مهدیه چترود
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0