برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سینه زنی حضرت ابوالفضل
نام مسئول
یونس نجفی تک آغاج
نام مداح
یونس نجفی تک آغاج
نام همیار بهداشت
توحید علی پور
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
خیابان مفتح 1
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5761-35703
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سینه زنی حضرت ابوالفضل
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : خیابان مفتح 1
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:32
زمان پایان : 12:32