برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سید الکریم
نام مسئول
علیرضا روشن
نام مداح
علیرضا روشن
نام همیار بهداشت
مرتضی اسدی
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1813-49003
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سید الکریم
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام
تاریخ شروع : مهر ۰۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : اردیبهشت ۳۱ ۱۴۰۰
زمان شروع : 18:45
زمان پایان : 19:45