برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سید الشهدا
نام مسئول
عبدالحسن احمدی خاوه
نام مداح
سید مهدی حسینی خاوه
نام همیار بهداشت
علی نظری
استان
تهران
شهرستان
ورامين
آدرس
جواد آباد روستای خاوه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207130405
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سید الشهدا
استان : تهران
شهرستان : ورامين
آدرس : جواد آباد روستای خاوه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:21
زمان پایان : 21:22