برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سید الشهداء (ع)
نام مسئول
محسن فاضلیان
نام مداح
رسول فاضلیان
نام همیار بهداشت
محمد جوادی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای حسن آباد سنجابی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7966
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سید الشهداء (ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای حسن آباد سنجابی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0