برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سید الشهداء(ع) روستای دوراهی زالی
نام مسئول
منصور حیدریان فرد
نام مداح
سعید امامیان
نام همیار بهداشت
ابوالحسن رضایی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای دو راهی زالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1862
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سید الشهداء(ع) روستای دوراهی زالی
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای دو راهی زالی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0