برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سید اشهدای بالا حسینیه کلیج خیل
نام مسئول
علی ارجمند
نام مداح
صالح اسدپور
نام همیار بهداشت
علی غلامی
استان
مازندران
شهرستان
پل سفيد ـ سوادكوه
آدرس
سوادکوه شمالی کلیج خیل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4791-47820
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سید اشهدای بالا حسینیه کلیج خیل
استان : مازندران
شهرستان : پل سفيد ـ سوادكوه
آدرس : سوادکوه شمالی کلیج خیل
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:19
زمان پایان : 23:19