برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهدا
نام مسئول
حسن احمدیان
نام مداح
عباسعلی ابراهیمی
نام همیار بهداشت
حسینعلی کبودتبار
استان
مازندران
شهرستان
خوشرودپی
آدرس
بابل بندپی غربی شیاده تیرنگسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5520
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهدا
استان : مازندران
شهرستان : خوشرودپی
آدرس : بابل بندپی غربی شیاده تیرنگسی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:13
زمان پایان : 16:13