برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهدا
نام مسئول
فرزاد فرخیان
نام مداح
وحید عطایی
نام همیار بهداشت
مهدی اسلامپور
استان
تهران
شهرستان
قرچك
آدرس
قرچک میدان پویئنک سرسبز 15 مجتمع مسکونی باغ شهر حسینیه سید الشهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207140494
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهدا
استان : تهران
شهرستان : قرچك
آدرس : قرچک میدان پویئنک سرسبز 15 مجتمع مسکونی باغ شهر حسینیه سید الشهدا
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0