برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهدا کهنوج
نام مسئول
اسماعیل حیدری نارمندی
نام مداح
اسماعیل حیدری نارمندی
نام همیار بهداشت
اسکندر حیدری نارمندی
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
فارغان کهنوج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-79391-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهدا کهنوج
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : فارغان کهنوج
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:17
زمان پایان : 0:19