برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهداء (ع)
نام مسئول
ابوالفضل غلامرضائی علوی
نام مداح
علی برجیان
نام همیار بهداشت
امیر عباسی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار15خرداد خ شیهدنظری ثابت شهرک جهاد خ شهید عبدالهی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49055
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهداء (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار15خرداد خ شیهدنظری ثابت شهرک جهاد خ شهید عبدالهی
تاریخ شروع : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:0
زمان پایان : 13:0