برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهداء (ع) سوته
نام مسئول
محمدرضا نعمتی سوته
نام مداح
سید قاسم خلیل زاده سوته
نام همیار بهداشت
علی شیرگاهی سوته
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
روستای سوته
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150133
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهداء (ع) سوته
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : روستای سوته
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0