برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهداء شهردلگشا
نام مسئول
روح اله یعقوبی پور
نام مداح
طالب حاجی بیگی
نام همیار بهداشت
علی نجات بیگی
استان
ایلام
شهرستان
اركواز
آدرس
ملکشاهی -شهردلگشا- خ شهداء
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 205080033
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهداء شهردلگشا
استان : ایلام
شهرستان : اركواز
آدرس : ملکشاهی -شهردلگشا- خ شهداء
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:59