برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالشهداء»ع«
نام مسئول
محمودرضا مهاجر
نام مداح
علی اسحاقی
نام همیار بهداشت
محمدرضا جمالی
استان
خراسان شمالی
شهرستان
آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس
روستای خرمده غربی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 229020049
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالشهداء»ع«
استان : خراسان شمالی
شهرستان : آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس : روستای خرمده غربی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:31
زمان پایان : 22:32