برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سیدالساجدین
نام مسئول
سیدمحمد سیدخوش فطرت
نام مداح
حسن شاکری
نام همیار بهداشت
سیدمهدی موجانی قمی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
انقلاب مسجد باب الجنه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226010717
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سیدالساجدین
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : انقلاب مسجد باب الجنه
تاریخ شروع : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0