برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سقی خانه غلامعباس
نام مسئول
غلامعباس فرهانی
نام مداح
علی خلود
نام همیار بهداشت
امیر حسین فرهانی
استان
خوزستان
شهرستان
آبادان
آدرس
چهار راه خیابان اروسیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-631-32742
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سقی خانه غلامعباس
استان : خوزستان
شهرستان : آبادان
آدرس : چهار راه خیابان اروسیه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 23:0