برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سرچشمه هدایت نور
نام مسئول
اکرم محمودی وان علیا
نام مداح
سمانه بزرگیان
نام همیار بهداشت
اعظم بزرگیان
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر خ پاسداران27 کوچه شهید قربانزاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 166
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سرچشمه هدایت نور
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر خ پاسداران27 کوچه شهید قربانزاده
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:30