برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سازمان جهاد کشاورزی
نام مسئول
سیدمحمد موسوی
نام مداح
سیدجمال الدین نورالدینی
نام همیار بهداشت
کاظم محرابی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار دانشجو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49430
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سازمان جهاد کشاورزی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار دانشجو
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0