برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سادات حسینی
نام مسئول
مصطفی محمدیان
نام مداح
ایوابفضل محمدیان
نام همیار بهداشت
محمد جعفریانی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
نيشابور
آدرس
خیابان کاشمر انتهای خ.موحد.موحد12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2942
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سادات حسینی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : نيشابور
آدرس : خیابان کاشمر انتهای خ.موحد.موحد12
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:21
زمان پایان : 20:21