برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سائلین حضرت زهرا ی
نام مسئول
مهراب زرع
نام مداح
مهراب زرع
نام همیار بهداشت
سحر رحیمی
استان
کرمانشاه
شهرستان
سراب ذهاب
آدرس
سرپل ذهاب بلوار راه کربلا کوی هاجر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 19-67741-14949
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سائلین حضرت زهرا ی
استان : کرمانشاه
شهرستان : سراب ذهاب
آدرس : سرپل ذهاب بلوار راه کربلا کوی هاجر
تاریخ شروع : مرداد ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 08:47:
زمان پایان : 09:45: