برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سائلین العباس (ع)
نام مسئول
حسین حیدری
نام مداح
علی مومنی گلشن
نام همیار بهداشت
منصور محمدی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
حصار امام مسجد حضرت ابو الفضل (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-651-48501
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سائلین العباس (ع)
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : حصار امام مسجد حضرت ابو الفضل (ع)
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:3
زمان پایان : 23:3