برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : سائلان حیدر
نام مسئول
رضا رنجبر
نام مداح
سیدعلی حسینی نژاد
نام همیار بهداشت
صاحب آسیون
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار15خرداد ک36 ساختمان نگین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47235
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : سائلان حیدر
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار15خرداد ک36 ساختمان نگین
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0