برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زینبیون
نام مسئول
حدیجه خزائی
نام مداح
پریسا زارع
نام همیار بهداشت
پروین مرادی بهروز
استان
همدان
شهرستان
اسدآباد
آدرس
شهرک خزایی کوچه نیایش 9
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-6541-33343
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زینبیون
استان : همدان
شهرستان : اسدآباد
آدرس : شهرک خزایی کوچه نیایش 9
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 0:23