برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زینبیون
نام مسئول
محمدحسین محمودی
نام مداح
محمد گلچین
نام همیار بهداشت
رضا محبوبی
استان
گلستان
شهرستان
آزادشهر
آدرس
شنبه بازار قدیم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-4961-49306
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زینبیون
استان : گلستان
شهرستان : آزادشهر
آدرس : شنبه بازار قدیم
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19/30:
زمان پایان : 20/30: