برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زینبیه
نام مسئول
حمید ی‌وسفی نیا
نام مداح
امین تابع جابری
نام همیار بهداشت
زینب خدامی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان ولیعصر کوچه مافی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1950247945
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زینبیه
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان ولیعصر کوچه مافی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:11
زمان پایان : 0:12