برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زینبیه فاطمه زهرا
نام مسئول
اشرف ابراهیمی
نام مداح
معصومه عارف
نام همیار بهداشت
حنان رئیسی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
محله شمیلیها کوچه پونه۱۲
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زینبیه فاطمه زهرا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : محله شمیلیها کوچه پونه۱۲
تاریخ شروع : مرداد ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:0