برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زنجیر زنی امام رضا
نام مسئول
حقویردی آزادسرشت
نام مداح
ستار جهانگیریار
نام همیار بهداشت
سلیمان سیف اله زاده
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
محمدیار بلوار امام رضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 202120076
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زنجیر زنی امام رضا
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : محمدیار بلوار امام رضا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30