برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : زنجیرزنان انصار حسینی بازارتوپخانه
نام مسئول
محمدرضا پیرعلی منش
نام مداح
ابراهیم - علیرضا خانی - کریمی
نام همیار بهداشت
علی کرمی
استان
کرمانشاه
شهرستان
كرمانشاه
آدرس
خیابان مؤید بازار توپخانه حسینیه زنجیرزنان انصار حسینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 217010070
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : زنجیرزنان انصار حسینی بازارتوپخانه
استان : کرمانشاه
شهرستان : كرمانشاه
آدرس : خیابان مؤید بازار توپخانه حسینیه زنجیرزنان انصار حسینی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:27
زمان پایان : 19:27