برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ریزه خواران حضرت رضا(ع)
نام مسئول
ابوالقاسم کاشفی وحدتی
نام مداح
ابوالقاسم کاشفی وحدتی کاشفی وحدتی
نام همیار بهداشت
ابوالقاسم کاشفی وحدتی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار وحدت21 سالاری مقدم10
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-48299
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ریزه خواران حضرت رضا(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار وحدت21 سالاری مقدم10
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:22
زمان پایان : 23:22