برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ریحانه النبی
نام مسئول
مجتبی توانپور
نام مداح
امیر حسین داوری دولت آبادی
نام همیار بهداشت
سید محمدرضا عبودتیان هرندی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان نشاط کوچه شماره 10 بازارچه حسن آباد آستان مقدس امام زاده احمد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-47461
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ریحانه النبی
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان نشاط کوچه شماره 10 بازارچه حسن آباد آستان مقدس امام زاده احمد
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30