برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ریت العباس(ع)
نام مسئول
رضا حداد
نام مداح
صادق پور محمد جان
نام همیار بهداشت
مسعود مظاهری
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر - بی بی سرروضه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4741-49650
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ریت العباس(ع)
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر - بی بی سرروضه
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30