برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه منزل سعیدی
نام مسئول
سعید سعیدی دهکی
نام مداح
محسن متقی زاده
نام همیار بهداشت
باسم آلبوبالد
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
بلوار شهید مطهری- فرعی25- کوچه وهاب- پشت مهد قرآن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-49284
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه منزل سعیدی
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : بلوار شهید مطهری- فرعی25- کوچه وهاب- پشت مهد قرآن
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0