برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه مدرسه نصیریانی
نام مسئول
حسین غنی پور
نام مداح
سیدکمال باقری
نام همیار بهداشت
حسین گنجی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان خیام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49166
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه مدرسه نصیریانی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان خیام
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:0
زمان پایان : 13:0