برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه در مدرسه معارف
نام مسئول
محمد حسین خانی
نام مداح
علی اکبر علیان نژاد
نام همیار بهداشت
مریم اکبری
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان کاشانی خیابان نعیم آباد دبیرستان معارف
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه در مدرسه معارف
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان کاشانی خیابان نعیم آباد دبیرستان معارف
تاریخ شروع : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:38
زمان پایان : 22:38