برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی
نام مسئول
حسین حبیبی
نام مداح
ناصر اعظم
نام همیار بهداشت
حسین حبیبی
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
غیاث آباد- کوچه جنب گلزار غیاث آباد- موسسه خیریه معصوم چهاردهم غیاث
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-49514
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : غیاث آباد- کوچه جنب گلزار غیاث آباد- موسسه خیریه معصوم چهاردهم غیاث
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0