برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی
نام مسئول
محمد معین خدامی پور
نام مداح
**** ****
نام همیار بهداشت
محمد هادی خدامی پور
استان
کرمان
شهرستان
سيرجان
آدرس
خیابان نصر صد متر مانده به آخر خیابان ساختمان سه طبقه آجر سفالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-781-49057
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی
استان : کرمان
شهرستان : سيرجان
آدرس : خیابان نصر صد متر مانده به آخر خیابان ساختمان سه طبقه آجر سفالی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:0
زمان پایان : 23:59