برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی
نام مسئول
محمدحسین فلاح تفتی
نام مداح
محمدعلی مقنی زاده
نام همیار بهداشت
محمدحسین فلاح تفتی
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
خیابان دارایی - کوچه پاسداران- پلاک 29
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-49047
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : خیابان دارایی - کوچه پاسداران- پلاک 29
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0