برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی
نام مسئول
مجید فلاح تفتی
نام مداح
سیدمرتضی طباطبایی
نام همیار بهداشت
مجید فلاح تفتی
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
حسینیه امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-48778
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : حسینیه امام خمینی
تاریخ شروع : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 22:0