برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی مسجد جامع مجومرد
نام مسئول
محمدرضا حاتمی
نام مداح
احمد افضلی
نام همیار بهداشت
محمدرضا حاتمی
استان
یزد
شهرستان
اشکذر
آدرس
مجومرد مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8941-49458
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی مسجد جامع مجومرد
استان : یزد
شهرستان : اشکذر
آدرس : مجومرد مسجد جامع
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0