برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی شهید علی راست پور
نام مسئول
محمد راست پور
نام مداح
مهدی سلطانی
نام همیار بهداشت
مجید راست پور
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان مطهری کوی مطهری کوچه 14 تاکسی تلفنی پرواز محوطه سرباز دبستان ولی عصر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47850
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی شهید علی راست پور
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان مطهری کوی مطهری کوچه 14 تاکسی تلفنی پرواز محوطه سرباز دبستان ولی عصر
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0