برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی سید الشهداء
نام مسئول
محمد حسین فلاحزاده
نام مداح
علیرضا فلاحزاده
نام همیار بهداشت
راضیه فلاحزاده
استان
یزد
شهرستان
ابركوه
آدرس
نظامیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8931-49277
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی سید الشهداء
استان : یزد
شهرستان : ابركوه
آدرس : نظامیه
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30