برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : روضه خوانی خانگی
نام مسئول
حسین زحمتکش
نام مداح
عزت الله زحمتکش
نام همیار بهداشت
حسین زحمتکش
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
حسینیه سردوراه حسینیه چهارده معصوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49468
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : روضه خوانی خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : حسینیه سردوراه حسینیه چهارده معصوم
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:30
زمان پایان : 9:0